^Back To Top
 • 1 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejrůznějších článků. Co se povedlo chválíme, ale nebojíme se ani kritizovat to, co se nám nelíbí... Právě takové články pro vás pravidelně sepisují naše redaktorky Káťa a Vendy. Nenechte si jejich články ujít v dalším čísle Osické Boomby !
 • 2 BOOMBA PŘEHLED AKCÍ V OKOLÍ !
  Nevíte, co dělat o víkendu? Nenapadá vás kam vyrazit na první či poslední rande? Nechcete celý víkend prosedět u compu či mobilu? Tak právě pro vás tu je naše rubrika ŠKROUPOVSKO !! Najdete v ní přehled akcí, které se budou v nejbližší době konat v Osicích a okolí !
 • 3 BOOMBA ZAJÍMAVOSTI
  Naše redaktorky pro vás do každého čísla vyhledávají jen ty top boomba vtipy, které všem zpříjemní školní den. Chybět nesmí ani oblíbené komiksy z dění v naší škole. Doporučujeme k přečtení i oblíbené minirozhovory - boomba bleskovky.
 • 4 BOOMBA NEWS
  Chcete znát jako první nejnovější novinky a informace ze školy, Osic a okolí? Chcete vědět o tom, co nás čeká a co nás nemine? Chcete mít přehled o tom, co je právě in a co už out. Prostě musíte sledovat náš boomba styl a samozřejmě i boomba lidi, novinky a info, které pro Vás vybírají naše redaktorky Amy a Káťa...
 • 5 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
baner

Opakovací otázky

 

KAPITOLA I.

PLANETA ZEMĚ - VÝVOJ POZNÁNÍ O VESMÍRU (+ list: Slunce a vesmír - planety a Země)

1)Jaký tvar má naše planeta ?

2)Jaká je vzdálenost od zemského povrchu do středu Země ?

3)Jaký je obvod Země ?

4)Co je to glóbus ?

5)Jaké pohyby vykonává Země ? Jak dlouho trvají ? Jak se tyto pohyby na Zemi projevují ?

6)Co znamená, když o Měsíci říkáme, že je přirozenou družicí Země ?

7)Jak dlouho Měsíci trvá, než oběhne kolem Země ?

8)Jak vypadá povrch Měsíce ?

9)Co to jsou fáze Měsíce ?

10)Co tvoří sluneční soustavu ?

11)Jaké planety patří do sluneční soustavy ?

12)Co to jsou planetky a co to jsou přirozené družice planet ?

13)Jaký je rozdíl mezi meteorem a meteoritem ?

14)Co je to kometa a z jakých částí se skládá ?

15)Co je Slunce ? Jaký je poloměr slunce a kolikrát je větší než Země ?

16)Jaké pohyby Slunce vykonává ?

17)Jak dlouho letí světlo ze Slunce na Zemi, na okraj sluneční soustavy a k nejbližší hvězdě ?

18)Naše sluneční soustava je součástí jaké galaxie ?

19)Kteří významní astronomové středověku se významně zasloužili o poznání vesmíru ?

20)Jak se jmenoval první člověk ve vesmíru a v kterém roce se do vesmíru podíval ?

21)Ve kterém roce a kdo poprvé přistál na Měsíci ?

22)Jak se jmenuje náš první kosmonaut?

23)Které země létají do vesmíru ?

 

KAPITOLA II.

GLÓBUS A MAPA - ČAS NA ZEMĚKOULI - VÝŠKOPIS A POLOHOPIS

24)Co je to glóbus a proč Zemi nezkresluje jako nástěnná mapa ?

25)Jak jsou na glóbu a mapách znázorněny pevniny, oceány, hory a nížiny ?

26)Co je to kartografie a čím se zabývá ?

27)Vysvětlete co je to měřítko mapy ? Jaké druhy map podle měřítka známe ?

28)Co to jsou poledníky ? Co spojují a kolik jich je ?

29)Jak se jmenuje a jak Zemi rozděluje hlavní poledník ?

30)Co to jsou rovnoběžky ? Co spojují  a kolik jich je ?

31)Jak se jmenuje a jak Zemi rozděluje hlavní rovnoběžka ?

32)Kolik je na Zemi časových pásem a jaká je jejich šířka ?

33)Jaký je časový rozdíl mezi sousedními časovými pásmy ?

34)Co je to datová mez?

35)Co je výškopis, nadmořská výška a kóta?

36)Co je to vrstevnice a polohopis ?

 

 

KAPITOLA III.

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - LITOSFÉRA - POVRCH ZEMĚ JAKO VÝSLEDEK PŮSOBENÍ PŘÍRODNÍCH ČINITELŮ

37)Co je to krajina a jaké sou dvě základní složky krajinné sféry ?

38)Jaký je rozdíl mezi přírodou a výsledkem lidské činnosti ?

39)Jaké sféry tvoří přírodu ? Jednotlivé sféry vysvětli.

40)Co je to litosféra?

41)Ze kterých tří základních vrstev se skládá naše Země ? Jaký je poloměr Země?

42)Jakou mocnost (šířku) má zemská kůra a do jaké hloubky zasahuje zemský plášť?

43)Z jakých částí se skládá zemské jádro a co o těchto částech víme ?

44)Z jakých částí se skládá mořské dno ?

45)Co to je pevninský šelf a pevninský svah ?

46)Co to jsou oceánské pánve a středooceánské hřbety?

47)Jaký je nejhlubší oceánský příkop a jaké hloubky dosahuje ?

48)Co je to zemětřesení a jaké jsou jeho příčiny, průběh a následky ?

49)Co je to ohnisko zemětřesení ?

50)Jaké jsou příčiny, průběh a důsledky sopečné činnosti ?

51)Co je to magma a láva a jaké jsou další projevy sopečné činnosti ?

52)Co je to vrásnění ? Jaké jsou příčiny vrásnění a jak se projevují ?
53)Co to jsou zlomy ? Jaké jsou příčiny zlomů a jak se projevují ?
54)Jací přírodní činitelé rozrušují povrch Země a jak ?
55)Jak působí tekoucí voda na zemský povrch a na jaké části dělíme tok řeky ?
56)Jak členíme povrch podle výškových rozdílů v krajině a čím se vyznačují ?
57)Jak členíme povrch dle nadmořské výšky ?

 

KAPITOLA IV. - ATMOSFÉRA

 

 

 

KAPITOLA V. (hydrosféra)

(Hydrosféra - podpovrchová voda)

1)Co je to hydrosféra a co do ní všechno patří ?

2)Co je to světový oceán, kolik procent povrchu Země zabírá a které oceány do něj patří?

3)Jaký je rozdíl mezi mořem vnitřním a okrajovým ?

4)Co je to ostrov a co souostroví?

5)Co je to záliv a co poloostrov?

6)Co je to břežní čára a pobřeží ?

7)Jaký je rozdíl mezi průplavem a průlivem ?

8)Jaké jsou tři druhy pohybu mořské vody a co je způsobuje?

9)Co ovlivňuje směr mořských proudů?

10)Co je to pramen?

11)Co je to přítok?

12)Co je to povodí a co rozvodí?

13)Co je to úmoří a co bezodtokové oblasti?

14)Jak a podle čeho posuzujeme řeky?

15)Co je to jezero? Jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem ?

16)Jakým způsobem jezera vznikají ?

17)Co je to bažina?

18)Jaké jsou tři nejdelší řeky světa?

19)Jaká jsou tři největší jezera na světě ?

20)Jaké je trojí skupenství vody na Zemi ?

21)Co je to sněžná čára?

22)Co je to ledovec a jak vzniká?

23)Jaký je rozdíl mezi horským a pevninským ledovcem?

24)Co se děje s vodou po dešti?

25)Co je to podpovrchová voda a na jaké dva typy jí dělíme?

26)Jaký je rozdíl mezi půdní a podzemní vodou?

27)Co způsobuje, že podzemní voda bývá velice čistá?

28)Čím může být podzemní voda znečištěna?

 

 

 

 

AFRIKA - ZÁPISY

1)Který kontinent je na světě největší a jakou má rozlohu?

2)Jaký kontinent je na světě nejmenší a jakou má rozlohu?

3)Jakou rozlohu má Amerika?

4)Jaká je rozloha Afriky?

5)Jaká je rozloha Antarktidy?

6)Jaká je rozloha Evropy?

7)Jaká je rozloha Austrálie?

8)Jaký oceán je na světě největší a jakou má rozlohu?

9)Jaký oceán je na světě nejmenší a jakou má rozlohu?

10)Jakou rozlohu má Atlantický oceán?

11)Jakou rozlohu má Indický oceán?

12)Na jakých polokoulích leží Afrika?

13)S jakými kontinenty sousedí Afrika a co tvoří mezi nimi hranice?

14)Jak se jmenuje největší africký ostrov, poloostrov a záliv?

15)Jaké dva oceány obklopují Afriku?

16)Jaká je rozloha Afriky?

17)Jak se jmenuje nejvyšší hora Afriky a jak největší africká pohoří?

18)Vyjmenuj dvě největší africké pánve.

19)Vyjmenuj alespoň tři největší africké řeky.

20)Vyjmenuj alespoň tři největší africká jezera.

21)Jaké dva teplotní pásy najdeme v Africe?

22)Jak se v Africe dělí tropický teplotní pás a jaké podnebné pásy jim odpovídají?

23)Jaké nerostné suroviny se těží na severu Afriky?

24)Jaké nerostné suroviny se těží na pobřeží Guinejského zálivu?

25)Jaké nerostné suroviny se těží v jižní Africe?

26)Kolik obyvatel žije v Africe?

27)Co to znamená, že obyvatelstvo je v Africe rozmístěno nerovnoměrně?

28)Jaké je národnostní a rasové složení obyvatelstva? Kde je v Africe najdeme?

29)Vysvětli pojem kolonialismus a co pro Afriku znamenal?

30)Proč je rok 1960 označován za rok Afriky?

31)Jací dva vědci a objevitelé se významně podíleli na objevování Afriky?

32)Jaký stát Afriky je nejbohatší?

32)Vyjmenuj severoafrické státy a jejich hlavní města.

33)Vyjmenuj významné státy a hlavní města tropické Afriky.

34)Jak se jmenuje hlavní město JAR?

35)Popiš rasové složení obyvatel JAR?

36)Popiš hospodářskou situaci v JAR?