^Back To Top
 • 1 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 2 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 3 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
 • 4 BOOMBA NEWS
  Chcete znát jako první nejnovější novinky a informace ze školy, Osic a okolí? Chcete vědět o tom, co nás čeká a co nás nemine? Chcete mít přehled o tom, co je právě in a co už out. Prostě musíte sledovat náš boomba styl a samozřejmě i boomba lidi, novinky a info, které pro Vás vybírají naše redaktorky Amy a Káťa...
 • 5 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
baner

REFERÁTY

REFERÁTY

KE KONTROLE PŘEDLOŽIT: ve čtvrtek 14.3. (ráno do 7,20) !!!!

(aktualizováno naposledy dne: pátek 15.02., 21:12 )  

 POZOR !! Přijďte včas, ať je dostatek volných knih !!!

 

 

Kulda - koroptev polní

Šolc - Kolumbie, potápka roháč

Skořepa - Černá Hora

Půlpán - bažant obecný 

 

 

R E F E R Á T     Z E M Ě P I S

 

Zadání referátu:

1)Vypracovat referát na zadaný stát PŘESNĚ dle knihy Vladimíra Liščáka „Státy a území světa“ – do knihy možno nahlédnout ve škole (VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ) vždy JEN v:

ČTVRTEK 14,20 - 15,00

Nejprve opsat otázky a až pak přijít do knihovny vyhledat odpovědi. Bez opsaných otázek (včetně závorek) se kniha nepůjčuje !!!!

2)Papír s referátem (přesně opsané body zadání + vyhledané informace – PSÁNO RUČNĚ) – odevzdat ve ČTVRTEK nejpozději v 7,15 ke kontrole. Pokud budou odhaleny chyby a nepřesnosti bude referát vrácen k opravě. PODPIS RODIČŮ !!!

3)REFERÁTY SE PŘEDNÁŠEJÍ O HODINĚ.

 

POZOR – umět vysvětlit cizí slova, která jsou v referátu uvedena. Buď je v referátu neuvedenu a nebo si zjistím na internetu či v encyklopedii, co tato slova znamenají ! 

 

P O Z O R   POSTUP PŘÍPAVY REFERÁTU: nejprve na internetu či na nástěnce opsat zadání referátu a až poté přijít ve stanovené dny (viz.výše) vyhledat informace do knihovny !!!

 

 

ZADÁNÍ

/na papír uvést str. v knize/

 

1)Oficiální plný název (jen v ČJ).

2)Forma vlády.

3)Geografická poloha.

4)Rozloha státu (v km2 – suchozemská).

5)Obyvatelstvo (zaokrouhleno na statisíce).

6)Hustota zalidnění.

7)Sousední státy (lze v knize zjistit pod heslem „hranice“, délku hranic s jednotlivým sousedem není potřeba uvádět).

8)Hlavní město + počet obyvatel (zaokrouhleno na statisíce).

9)Jiná významná a velká města (alespoň dvě počtem obyvatel největší – není potřeba uvádět počet obyvatel).

10)Měna

11)Hlavní jazyky (uvést jen ty, kterými mluví více jak 5% obyvatel).

12)Etnické složení (uvést jen etnika s více jak 5% obyvatelstva).

13)Náboženství (uvést jen náboženství s více jak 5% obyvatel).

14)HDP (hrubý domácí produkt)

15)Nejvyšší bod státu (název + m.n.m.).

16)Hospodářství (lze v knize nalézt pod heslem „poloha a charakteristika státu“ – uvedeme celkovou hospodářskou situaci, suroviny, průmysl, zemědělství – popř. další informace).

17)Hlava státu (jméno)

 

 

 

PŘÍKLAD SPRÁVNĚ ŘEŠENÉHO REFERÁTU (zadání: Česká republika)

 

/kniha str.183/

 

1)Oficiální plný název (jen v ČJ).

Česká republika

2)Forma vlády.

Česká republika je parlamentní republikou.

3)Geografická poloha.

Česká republika leží ve střední Evropě.

4)Rozloha státu (v km2 – suchozemská).

Rozloha ČR je přibližně 79 000 km2.

5)Obyvatelstvo (zaokrouhleno na statisíce).

Počet obyvatel České republiky je 10,2 milionu obyvatel.

6)Hustota zalidnění.

Hustota zalidnění tohoto státu je přibližně 130 obyvatel na km2.

7)Sousední státy (lze v knize zjistit pod heslem „hranice“, délku hranic s jednotlivým sousedem není potřeba uvádět).

Česká republika sousedí s Rakouskem, Německem, Polskem a Slovenskem.

8)Hlavní město + počet obyvatel (zaokrouhleno na statisíce).

Hlavním městem ČR je Praha, kde žije více jak 1,2 milionu obyvatel.

9)Jiná významná a velká města (alespoň dvě počtem obyvatel největší – není potřeba uvádět počet obyvatel).

Mezi další významná města patří Brno, Ostrava, Olomouc.

10)Měna

V České republice se platí korunou českou, která má 100 haléřů.

11)Hlavní jazyky (uvést jen ty, kterými mluví více jak 5% obyvatel).

Hlavním jazykem je čeština, kterou mluví více jak 96% obyvatel.

12)Etnické složení (uvést jen etnika s více jak 5% obyvatelstva).

Nejpočetnějším národem žijícím v ČR jsou Češi, kteří tvoří více jak 90% všech obyvatel.

13)Náboženství (uvést jen náboženství s více jak 5% obyvatel).

V ČR je bez vyznání skoro 60% obyvatel, nejvýznamnější církví je římskokatolická církev.

14)HDP (hrubý domácí produkt).

V ČR dosahuje HDP 21 600 dolarů na obyvatele.

15)Nejvyšší bod státu (název + m.n.m.).

Nejvyšším bodem ČR je Sněžka s 1602 m.n.m.

16)Hospodářství (lze v knize nalézt pod heslem „poloha a charakteristika státu“ – uvedeme celkovou hospodářskou situaci, suroviny, průmysl, zemědělství – popř. další informace).

Celková hospodářská situace: ČR je vyspělý průmyslový stát.

Průmysl: K nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím patří průmysl: strojírenský, automobilový, textilní, chemický a elektrotechnický.

Zemědělství: V ČR jsou hlavními zemědělskými plodinami: cukrovka, brambory a obilniny. V živočišné výrobě převládá chov skotu.

17)Hlava státu

Hlavou ČR je prezident a v současné době jím je Václav Klaus.

 

 

 

R E F E R Á T     P Ř Í R O D O P I S

 /6. a 7. třída/

 

Zadání referátu:

1)Vypracovat referát na zadané zvíře PŘESNĚ dle zadané knihy "Nejznámější ptáci ČR v učivu 2.stupně ZŠ" – do knihy možno nahlédnout ve škole (VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ) vždy JEN ve:

ČTVRTEK 14,20 - 15,00

Nejprve opsat otázky a až pak přijít do knihovny vyhledat odpovědi. Bez opsaných otázek (včetně závorek) se kniha nepůjčuje !!!!

2)Papír s referátem (přesně opsané body zadání + vyhledané informace – PSÁNO RUČNĚ) – odevzdat ve ČTVRTEK nejpozději v 7,15. Pokud budou odhaleny chyby a nepřesnosti bude referát vrácen k opravě. PODPIS RODIČŮ !!! 

3)REFERÁTY SE PŘEDNÁŠEJÍ O HODINĚ.

 

POZOR – umět vysvětlit cizí slova, která jsou v referátu uvedena. Buď je v referátu neuvedenu a nebo si zjistím na internetu či v encyklopedii, co tato slova znamenají ! 

 

P O Z O R   POSTUP PŘÍPAVY REFERÁTU: nejprve na internetu či na nástěnce opsat zadání referátu a až poté přijít ve stanovené dny (viz.výše) vyhledat informace do knihovny !!!

 

ZADÁNÍ  (zadané zvíře)

 

1)Rozšíření ve světě a v ČR (uvedeme kontinenty či jejich části a státy, ve kterých živočich žije + ve kterých oblastech ČR žije).

2)Životní prostředí (najdeme pod heslem "rozšíření", uvedeme jaký typ krajiny živočich osídluje).

3)Rozměry těla (najdeme pod heslem "vzhled", uvedeme celkovou velikost, rozpětí křídel, velikost křídla a váhu).

4)Potrava.

5)Hlas (najdeme pod heslem "způsob života").

6)Rozmnožování (uvedeme měsíc toku, snášení a počet vajec, dobu sezení na vejcích, pohlavní dospělost).

7)Početnost (najdeme pod heslem "výskyt v ČR" - uvedeme nejnovější údaj pro ČR).

8)Délka dožití (najdeme pod heslem "rozmnožování").

9)Stupeň ohrožení podle IUCN, popř. ohrožení či ochranu v ČR (najdeme pod heslem "výskyt v ČR").

 

 

P Ř Í K L A D    S P R Á V N Ě    Ř E Š E N É H O    R E F E R Á T U  :

 

KULÍŠEK NEJMENŠÍ

 

1)Rozšíření ve světě a v ČR (uvedeme kontinenty či jejich části a státy, ve kterých živočich žije + ve kterých oblastech ČR žije).

Obývá tajgu a horské lesy Evropy a Asie. V Evropě hnízdí od Alp po Skandinávii.

V ČR je rozšířen ostrůvkovitě, hlavně v jižních a západních Čechách (Šumava, Český les, Brdy), zaznamenán byl i ve východních Čechách (Náchodsko).

2)Životní prostředí (najdeme pod heslem "rozšíření", uvedeme jaký typ krajiny živočich osídluje).

Vyhledává staré jehličnaté a smíšené lesy v horách a středních polohách, řidčeji i v nížinách.

3)Rozměry těla (najdeme pod heslem "vzhled", uvedeme celkovou velikost, rozpětí křídel, velikost křídla a váhu).

Kulíšek měří pouhých 16-20 cm.

Rozpětí křídel je 35 - 45 cm.

Křídlo měří až 10 cm.

Samice váží 70-80 g, samec 50-65 g.

4)Potrava.

Hlavně drobní savci a ptáci.

Loví nejčastěji hraboše, norníky, rejsky a menší ptáky (čížek lesní, králíček, šoupálek, stehlík obecný, sýkory, střízlík obecný, pěnkava obecná nebo rehek domácí).

Výjimečně uloví ještěrku nebo větší hmyz.

5)Hlas (najdeme pod heslem "způsob života").

Kulíšek nejmenší má celkem pískavý vysoký hlas. V přírodě zaslechneme jeho jednoduché opakující se pískání, ale může se ozvat i zvláštním trylkem.

6)Rozmnožování (uvedeme měsíc toku, snášení a počet vajec, dobu sezení na vejcích, pohlavní dospělost).

Tok: od března.

Snášení vajec: konec dubna.

Počet vajec ve snůšce: 3-6.

Doba sezení na vejcích: 28 dní.

Pohlavní dospělost: první rok života.

7)Početnost (najdeme pod heslem "výskyt v ČR" - uvedeme nejnovější údaj pro ČR).

V současnosti 1200 - 2 000 párů.

8)Délka dožití (najdeme pod heslem "rozmnožování").

Běžná délka života je přibližně 6 - 7 let.

9)Stupeň ohrožení podle IUCN, popř. ohrožení či ochrana v ČR (najdeme pod heslem "výskyt v ČR").

Dle klasifikační stupnice Mezinárodního svazu ochránců přírody (IUCN) patří v Evropě mezi málo dotčený druh a jsou u něj velmi malé či žádné obavy z vyhynutí.

 

V České republice je přísně chráněným, silně ohroženým druhem. 

 

 

 

R E F E R Á T     P Ř Í R O D O P I S

/8. a 9. třída/

Zadání referátu:

1)Vypracovat referát na zadané zvíře PŘESNĚ dle knihy Jana Dungla a Jiřího Geislera "Atlas savců České a Slovenské republiky"  do knihy možno nahlédnout ve škole (VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ) vždy JEN v:

ČTVRTEK 14,20 - 15,00

Nejprve opsat otázky a až pak přijít do knihovny vyhledat odpovědi. Bez opsaných otázek (včetně závorek) se kniha nepůjčuje !!!!

2)Papír s referátem (přesně opsané body zadání + vyhledané informace – PSÁNO RUČNĚ) – odevzdat ve ČTVRTEK nejpozději v 7,15. Pokud budou odhaleny chyby a nepřesnosti bude referát vrácen k opravě. PODPIS RODIČŮ !!! 

3)REFERÁTY SE PŘEDNÁŠEJÍ O HODINĚ.

 

POZOR – umět vysvětlit cizí slova, která jsou v referátu uvedena. Buď je v referátu neuvedenu a nebo si zjistím na internetu či v encyklopedii, co tato slova znamenají ! 

 

P O Z O R   POSTUP PŘÍPAVY REFERÁTU: nejprve na internetu či na nástěnce opsat zadání referátu a až poté přijít ve stanovené dny (viz.výše) vyhledat informace do knihovny !!!

 

ZADÁNÍ

/na papír uvést str. v knize/

1)Rozšíření v ČR, SR a životní prostředí (lze v knize nalézt pod heslem "Výskyt" či "Způsob života").

2)Rozměry těla (váha, délka těla - popř. délka ocasu, výška v kohoutku).

3)Zbarvení.

4)Způsob života.

5)Obydlí.

6)Potrava.

7)Rozmnožování (měsíc, kdy se rodí mláďata a počet mláďat v jednom vrhu).

8)Maximální délka dožití.

9)Početnost (nejnovější údaj pro ČR, popř. i SR, pokud není uvést odstřel, popř. bližší info).

 

 

PŘÍKLAD SPRÁVNĚ ŘEŠENÉHO REFERÁTU (zadání: tchoř tmavý)

 

TCHOŘ TMAVÝ

str.94

 

1)Rozšíření v ČR, SR a životní prostředí (lze v knize nalézt pod heslem "Výskyt" či "Způsob života").

-na celém území obou států

-hlavně v nížinách, méně v horských oblastech (např.kolem hospodářských budov a hotelů)

-na Slovensku vystupuje až do horských dolin

-chybí ve velkých lesních komplexech a nad hranicí lesa

-dává přednost venkovské krajině, malým lesům, okolí vod a vlhkým místům, žije u zemědělských objektů

2)Rozměry těla (váha, délka těla - popř. délka ocasu, výška v kohoutku).

Váha: 0,5-2 kg, délka těla: 31-48 cm, ocas: 11-21 cm

3)Zbarvení.

-výrazná maska na hlavě, která vzniká kombinací černé a bílé barvy

-celkově tmavé zbarvení na bocích prosvítá tmavá podsada

-rovnoměrně tmavý ocas

4)Způsob života.

-aktivní je v noci

-pohybuje se hlavně po zemi, dovede i šplhat

-dobře plave

5)Obydlí.

-ukrývá se v hromadách kamení nebo dřeva

-v norách, které sám hrabe

-v nízko položených dutinách stromů, pod podlahou stodol a kůlen

6)Potrava.

-drobní savci, ptáci a ptačí vejce, plazi, obojživelníci, ryby, zdechliny, hmyz, méně plody

7)Rozmnožování (měsíc, kdy se rodí mláďata a počet mláďat v jednom vrhu).

-gravidita: 40-43 dní

-jednou ročně 3-9 mláďat (při jejich ztrátě zabřezne znovu)

8)Maximální délka dožití.

v zajetí max. 14 let

9)Početnost (nejnovější údaj pro ČR, popř. i SR, pokud není uvést odstřel, popř. bližší info).

-v ČR uloveno 2000 tchořů

-SR: 535 tchořů (v roce 2001)

 

 

 

 

 

REFERÁT OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zadání referátu:

1)Vypracovat referát na zadaný stát PŘESNĚ dle knihy Romana Cílka "Čeští panovníci a prezidenti" – do knihy možno nahlédnout ve škole (VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ) vždy JEN v:

ČTVRTEK 14,20 - 15,00

Nejprve opsat otázky a až pak přijít do knihovny vyhledat odpovědi. Bez opsaných otázek (včetně závorek) se kniha nepůjčuje !!!

2)Papír s referátem (přesně opsané body zadání + vyhledané informace – PSÁNO RUČNĚ) – odevzdat ve ČTVRTEK nejpozději v 7,15 ke kontrole. Pokud budou odhaleny chyby a nepřesnosti bude referát vrácen k opravě. PODPIS RODIČŮ !!!

 

3)REFERÁTY SE PŘEDNÁŠEJÍ O HODINĚ.

 

POZOR – umět vysvětlit cizí slova, která jsou v referátu uvedena. Buď je v referátu neuvedenu a nebo si zjistím na internetu či v encyklopedii, co tato slova znamenají ! 

 

P O Z O R   POSTUP PŘÍPAVY REFERÁTU: nejprve na internetu či na nástěnce opsat zadání referátu a až poté přijít ve stanovené dny (viz.výše) vyhledat informace do knihovny !!!

 

 

 

ZADÁNÍ

/na papír uvést str. v knize/

 

1)Období panování / funkční období.

2)Životopisné údaje (rok narození, rok úmrtí), popř. u panovníků rod, ze kterého pocházel.

3)Pozoruhodnost z jeho života (rámcová charakteristika jeho osobnosti a vlády).

4)Důležité informace o jeho životě a vládě.

 

 

PŘÍKLAD SPRÁVNĚ ŘEŠENÉHO REFERÁTU (zadání: Tomáš Garrigue Masaryk)

 

/V knize str. 187 – 191/

 

1)Období panování / funkční období.

Tomáš Garrigue Masaryk byl prezidentem Československa v letech 1918 – 1935.

2)Životopisné údaje (rok narození, rok úmrtí), popř. u panovníků rod, ze kterého pocházel.

První prezident Československé republiky se narodil 7. března 1850 a zemřel 14. 9. 1937.

3)Pozoruhodnost z jeho života (rámcová charakteristika jeho osobnosti a vlády).

Jeho osobnost a životní vitalita popírá vžitou představu, že stáří je pouhým čekáním na smrt. Tomáš Guarrigue Masaryk odešel ve svých čtyřiašedesáti letech do exilu. Kde spolubojoval za vznik samostatného Československého státu a poté stál ještě dalších sedmnáct let v jeho čele.

4)Důležité informace o jeho životě a vládě.

Tomáš Masaryk se narodil v roce 1850 v jihomoravském Hodoníně jako syn kočího a kuchařky, poté se mezi čtrnáctým a patnáctým rokem věku učil kovářem. Teprve pak se mohl vydat za vzděláním. Studoval gymnázium v Brně, odkud přešel do Vídně, kde v roce 1876 dokončil studia na tamní univerzitě. Po vystudování filozofie na vysoké škole odešel do Lipska (Německo), kde pracoval jako soukromý učitel. Zde se také seznámil se svou budoucí ženou – Američankou Charlottou Garrigue, se kterou se v roce 1878 v New Yorku oženil a přijal její příjmení – Tomáš Garrigue Masaryk. Po svatbě se vrátil do Evropy. Pracoval jako učitel na vysoké škole ve Vídni a později v Praze. Stal se profesorem filozofie a založil měsíčník Atheneum. Vydal několik knih a zapojil se do řady vědeckých diskuzí – např. o pravosti Královédvorského a Zelenohorského rukopisu, či proti projevům antisemitismu (tzv. hilsneriáda). Díky svému morálnímu postoji se stal známou a uznávanou osobností a dokonce byl i poslancem parlamentu.

Po vypuknutí první světové války odešel do zahraničí. V Paříži založil spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánkem Československou národní radu, která byla Francií, Británií a USA uznána jako prozatímní vláda Československého státu. Masaryk diplomatickými prostředky bojoval za vznik samostatného Československa. Podílel se na zakládání našich legionářských jednotek, které bojovaly na straně spojenců proti Rakousko – Uhersku a Německu.

Po skončení první světové války ho Národní shromáždění ČSR zvolilo v roce 1918 prvním prezidentem Československé republiky a v této funkci setrval až do roku 1935, kdy mu bylo 85 let. Ze zdravotních důvodů a také s ohledem na novou politiku, kterou v Německu začal provádět Adolf Hitler se úřadu prezidenta vzdal. Před svým odchodem doporučil na svoje místo svého spolupracovníka Edvarda Beneše. Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v září 1937.

/kniha obsahuje další řadu podrobnějších informací o životě T.G.Masaryka – pro splnění časového limitu je možno referát rozšířit/