^Back To Top
 • 1 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 2 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 3 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
 • 4 BOOMBA NEWS
  Chcete znát jako první nejnovější novinky a informace ze školy, Osic a okolí? Chcete vědět o tom, co nás čeká a co nás nemine? Chcete mít přehled o tom, co je právě in a co už out. Prostě musíte sledovat náš boomba styl a samozřejmě i boomba lidi, novinky a info, které pro Vás vybírají naše redaktorky Amy a Káťa...
 • 5 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
baner

Opakovací otázky ke zkoušení

OPAKOVACÍ OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ

 

1. STAVBA A FUNKCE VYŠŠÍCH ROSTLIN
 
K O Ř E N
1)Vysvětli, v čem se od sebe liší vyšší a nižší rostliny.
2)Vysvětli, v čem se od sebe liší nahosemenné a krytosemenné rostliny.
3)Popiš všechny funkce kořene.
4)Urči dva typy kořenových soustav.
5)Popiš k čemu slouží kořenové vlásky.
6)Popiš stavbu kořene.
7)Popiš rozdíl ve funkci dřevní a lýkové části středního válce kořene.
8)Popiš k čemu slouží dělivé pletivo kořene.
9)Vysvětli, co jsou to přeměněné kořeny a uveď jejich příklady.
10)Vysvětli, proč zemědělci používají hnojiva.
11)Popiš následky nadměrného hnojení půdy.
 
 
S T O N E K 
1)Vysvětli, co je to stonek.
2)Vyjmenuj dva základní typy stonku a popiš v čem se od sebe liší.
3)Vyjmenuj základní funkce (úkoly) stonku.
4)Vyjmenuj a popiš základní typy bylinného stonku.
5)Vyjmenuj a popiš základní typy dřevnatého stonku.
6)Popiš stavbu bylinného stonku.
7)Popiš stavbu dřevnatého stonku.
8)Urči, jaký úkol v dřevnatém stonku plní lýko a jaký dřevní část.
9)Vysvětli, jak vznikají letokruhy.
10)Popiš, jakými dvěma způsoby mohou být uspořádány cévní svazky v bylinném stonku.
11)Vysvětli, co je to borka.
 
L I S T
1)Vysvětli, co je to list (definice).
2)Vyjmenuj a vysvětli hlavní funkce listu.
3)Popiš hlavní části listu (obrázek).
4)Vysvětli co je to žilnatina a k čemu v listech slouží.
5)Popiš, co u listů určujeme.
6)Vysvětli důvody podzimního opadávání listů.
7)Vysvětli, proč na podzim listy mění svou barvu.