^Back To Top
 • 1 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 2 BOOMBA ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
  Boomba v novém stylu vám přináší nejen tradiční informace ze školy a Škroupovska, oblíbené rozhovory či soutěže ale i řadu dalších nejšílenějších článků. Právě ty pro vás pravidelně sepisují tyto naše "crazy" redaktorky. Nenechte si jejich články ujít v další Boombě !
 • 3 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
 • 4 BOOMBA NEWS
  Chcete znát jako první nejnovější novinky a informace ze školy, Osic a okolí? Chcete vědět o tom, co nás čeká a co nás nemine? Chcete mít přehled o tom, co je právě in a co už out. Prostě musíte sledovat náš boomba styl a samozřejmě i boomba lidi, novinky a info, které pro Vás vybírají naše redaktorky Amy a Káťa...
 • 5 BOOMBA ZJISTÍ VŠECHNO
  Naše boomba redaktorky Cháďa a Carol pro vás zjistí úplně všechno a to co zjistí najdete v jejich článcích a to nejen o škole a našem okolí, ale i o sportu, celebritách a polobritách.
baner

Opakovací otázky

OPAKOVACÍ OTÁZKY

Kapitola I.  - ZEMĚ A ŽIVOT - FOTOSYNTÉZA A DÝCHÁNÍ

1)Kdy a z čeho vznikla planeta Země ?

2)Jak se naše planeta vyvíjela po svém vzniku a jaká je stavba zemského tělesa ?

3)Co je to atmosféra a jaké je složení dnešní atmosféry ?

4)Jak se objevila na naší planetě voda a jak vypadá koloběh vody na Zemi ?

5)Co je to hydrosféra, co ji tvoří a kolik procent vody je v oceánech a kolik procent je vody sladké ?

6)Jak vznikl život na naší planetě? Co je to biosféra?

7)Co je to chlorofyl a k čemu v rostlinách slouží ?

8)Co je to fotosyntéza ?

9)Jak vznikla a k čemu slouží ozónová vrstva ?

10)Z jakých částí se skládá mikroskop ?

11)Co je to buňka (definice)? Co všechno buňka vykonává (projevy života)?

12)Jaký je rozdíl mezi jodnobuněčnými a mnohobuněčnými organizmy?

13)Z jakých částí se buňka skládá a k čemu slouží ? V čem se liší stavba živočišné buňky od rostlinné ?

14)Čím rostliny dýchají co vdechují a co vydechují ?

15)Co je to proces fotosyntézy a jaký plyn při tomto procesu vzniká ?

16)Jaké látky jsou při fotosyntéze přeměňovány a v jaké ? Jaké látky vznikají ?

 

Kapitola II.  - VLASTNOSTI ORGANIZMŮ + ZÁKLADNÍ DĚJE V TĚLECH ORGANIZMŮ

1)Jaké je základní dělení živých organizmů?

2)V čem se liší živé organizmy od neživé přírody?

3)Vypiš látky, které řadíme k základním organickým látkám ?

4)Jaké látky řadíme k nejdůležitějším anorganickým látkám ?

5)K čemu organizmům slouží cukry?

6)U jakého typu organizmů najdeme škrob a celulózu? K čemu těmto organizmům slouží?

7)K čemu organizmům slouží tuky?

8)K čemu organizmům slouží bílkoviny?

9)Objasni význam vody a kyslíku pro živé organizmy.

10)Objasni význam oxidu uhličitého pro rostliny.

11)Jaké děje probíhají ve všech živých organizmech?

12)Popiš průběh buněčného dýchání (z čeho se získává energie, význam kyslíku pro organizmy, jak vzniká a k čemu slouží organizmům energie, jaké odpadní látky vznikají buněčným dýcháním).

13)Vyjmenuj tři možnosti rozmnožování organizmů.

14)Stručně vysvětli princip dělení buněk.

15)Stručně vysvětli princip nepohlavního rozmnožování.

16)Stručně vysvětli princip pohlavního rozmnožování.

 

Kapitola III. - NEBUNĚČNÉ ORGANIZMY (viry, bakterie, sinice) + zápisy a prac.listy v sešitě

1)Které organizmy patří k nebuněčným?

2)Co to jsou viry a jakým způsobem života žijí?

3)Jak se viry rozmnožují?

4)Jaký je vliv virů na jiné organizmy a člověka?

5)Jaké organizmy patří mezi jednobuněčné organizmy s nepravým buněčným jádrem ?

6)Co to je nepravé buněčné jádro ?

7)Kde všude mohou bakterie žít?

8)Jaký mají baktérie tvar ?

9)Popiš stavbu těla bakterií.

10)Co je to spóra ?

11)Jak se bakterie množí ?

12)Co mají společného buňky bakterií a sinic a v čem se liší?

13)Kde se sinice vyskytují?

14)Co je to plankton a jak mohou být sinice ve vodě nebezpečné?

 

 

KAPITOLA IV. (jednobuněčné rostliny, houby a živočichové)

 

1)Jaké organizmy patří k jednobuněčným organizmům s pravým buněčným jádrem?

 

2)Vysvětli, co je to pravé buněčné jádro.

 

3)Jak získávají řasy živiny pro svůj život?

 

4)Kde všude můžeme řasy najít?

 

5)Vysvětli pojem „producent“ v potravním řetězci.

 

6)Jaké znáš zástupce jednobuněčných řas a co o nich víš?

 

7)V čem se podobá a liší tělo jednobuněčných rostlin a jednobuněčných hub?

 

8)Kde všude kvasinky žijí?

 

9)Jak se kvasinky množí?

 

10)Který proces způsobuje kynutí těsta – vysvětli?

 

11)Jak se využívají kvasinky při výrobě piva a vína?

12)Které tři typy organizmů tvoří potravní vztahy? Jejich vzájemné vztahy vysvětli.

13)V jakém prostředí žije trepka velká?

14)Popiš stavbu těla trepky.

15)Co je to pelikula a k čemu trepce slouží?

16)Co umožňuje trepce pohyb?

17)Jak se trepka rozmnožuje?

18)Co je to spájení?

19)Popiš čím se trepka živí a jak zpracovává potravu?

20)K čemu slouží trepce stažitelné vakuoly?

21)Co je to cysta u trepky velké?

22)Co všechno víš o trypanozomě spavičné?

23)Co všechno víš o měňavce velké?

24)Co všechno víš o zimničce?

25)U kterých živočichů se můžeme setkat s kokcidií a toxoplazmou?

 

 

KAPITOLA V. - MNOHOBUNĚČNÉ ŘASY a HOUBY

41)Jak dělíme mnohobuněčné organizmy? Jaký je rozdíl mezi nižšími a vyššími rostlinami?

42)Jaké známe mnohobuněčné řasy a co o nich víme ?

43)Jaké jsou společné znaky hub?

44)Jakými způsoby se houby živí ?

45)Jak houby dělíme?

46)Podle čeho se jmenují vřeckovýtrusné houby?

47)Jaké znáš zástupce vřeckovýtrusných rostlin ?

48)Z jakých vřeckovýtrusných hub se vyrábí penicilin a které vytvářejí rakovinotvorné látky ?

49)Z čeho vyrůstají plodnice ? Jaké jsou podmínky pro růst plodnic ?

50)Proč se těmto houbám říká stopkovýtrusné ? Jaký je rozdíl mezi lupenatými a rourkatými houbami?

51)Co je to plachetka a závoj ?

52)Kterými organizmy je tvořen lišejník? Jak jsou si tyto dva organizmy prospěšné?

53)Jak rychle roste lišejník? Jak se lišejník rozmnožuje?

54)Co to znamená, když o lišejníku říkáme, že je průkopník života a že díky jemu dochází k biologickému zvětrávání ? 

 

PLOŠTĚNCI A HLÍSTI

1)Podle čeho získali ploštěnci své jméno? Popiš typické znaky jejich těl.

2)V jakém prostředí mohou ploštěnci žít?

3)V jakém prostředí žije ploštěnka mléčná ?

4)Detailně popiš stavbu těla ploštěnky.

5)Čím se ploštěnka mléčná živí?

6)Popiš trávící soustavu ploštěnky mléčné.

7)Jak dýchá ploštěnka ?

8)Popiš vylučovací soustavu ploštěnky.

9)Popiš nervovou soustavu ploštěnky.

10)Popiš, jak se ploštěnka rozmnožuje.

11)Vysvětli regenerační schopnost ploštěnky.

12)Kde v dospělosti žije motolice jaterní?

13)Čím se motolice jaterní živí?

14)Kde v hostiteli motolice žije a jak se zde udrží?

15)Jaký je rozdíl v dýchání mezi motolicí a tasemnicí ?

16)Kde žije tasemnice bezbranná ?

17)Z čeho je tvořeno tělo tasemnice?

18)Jak velká může být tasemnice bezbranná ?

19)Jaký je rozdíl mezi tasemnicí a motolicí ve způsobu přijímání potravy?

20)Jak se udrží tasemnice v těle hostitele?

21)Popiš koloběh života tasemnice bezbranné.

22)Kde všude žijí hlísti?

23)Čím je chráněno tělo hlístů?

24)Kde přesně žije škrkavka dětská?

25)Jak může být velká škrkavka dětská?

26)Co umožňuje škrkavce pohyb?

27)Jak škrkavka dýchá?

28)Jak se škrkavka rozmnožuje?

29)Jak se projevuje onemocnění škrkavkou dětskou?

30)Jakým způsobem a kde žije roup dětský?

31)Jak je velký roup dětský?

32)Jak se roup dětský rozmnožuje?

33)Jak se můžeme nakazit roupem dětským ?

34)Jakým způsobem a kde přesně žije svalovec stočený?

35)Jakým způsobem se můžeme nakazit svalovcem stočeným?

36)Kde žijí háďátka?

37)Čím člověku škodí háďátka?